Instalaciones Nisotec, sl
Nisotec Serveis

Nisotec Serveis té l'objectiu d'oferir a organismes oficials, empreses i clients particulars un servei integral de serveis, adaptades a cada situació, amb tot l'esforç i dedicació del nostre equip.
NISOTEC PRESSUPOSTOS
 • Es realitzen pressuposts detallats , clars i tancats per partides del servei amb preus altament competitius adapta-nos a les necessitats del client.
 • Oferim Diferents nivells d'acabats en les nostres obres i serveis
 • Finançament a mida
 • Amplia gama de serveis i materials (electricistes, lampistes, paletes, etc...).


NISOTEC PROFESSIONALITAT
 • Nisotec disposa de professionals altament qualificats en els diferent oficis que es desenvolupen la reforma o el manteniment.
 • Oferim l'assessorament necessari per que la seva reforma s'ajusti a les seves necessitats.


NISOTEC COMPROMÍS
 • Un compromís per escrit per realitzar tota l 'instal·lació en els terminis fixats i mantenint les qualitats ofertades.
 • Des de l'inici dels serveis fins a la seva finalització, el seguiment dels terminis d'execució dels diferents treballs a desenvolupar amb un seguiment exhaustiu (planing d'obra).
 • La garantia de 2 anys per escrit de la qualitat final del servei.
 • Màxima qualitat en el seu servei, certificant els processos per organismes de Qualitat


Actualment Nisotec presta servei per diferents clients en:
 • Climatització
 • Auditories de Climatització
 • Auditories de Instal·lacions
 • Electricitat
 • Lampisteria
 • Energia solar
 • Fusteria
 • Fusteria metàl·lica
 • Construcció, Reformes
 • Control accés
 • Serralleria
 • Jardineria
 • Neteja
 • Xarxes informàtiques
 • Telefonia
 • Equips de alimentació interrompuda (SAI)